Celkovo systémov s metódami balenia
 

Svetová jednotka v oblasti vrecovacích systémov už 50 rokov

Spoločnosť Automated Packaging Systems je pôvodným autorom vrecovacích strojov Autobag® a vriec natočených na rolkách. Sme jedinou spoločnosťou, ktorá vyrába vrecia na rolkách Autobag®, špeciálne vrecia SidePouch® a ochranné obaly AirPouch®. Okrem toho tiež vyrábame širokú škálu vrecovacích zariadení a baliacich systémov.

Naše produkty zahŕňajú

Stroje na automatické balenie autobag

 • Ručné, poloautomatické a plne automatické vrecovacie zariadenia Autobag®
 • Vrecovacie systémy s vysokou produktivitou SidePouch®
 • Výplňové riešenia AirPouch® a ochranné obalové systémy
 • Tepelné potlačovacie stroje AutoLabel
 • Podávače, počítadlá, váhy a dopravníky
 • Vrecovacie materiály na báze širokého výberu fólií, hrúbok a iných možností, vrátane poštových vriec, uzatvárateľných vriec, vreciek, bezpečnostných perforácií, atď.
Naše skúsenosti

Pôsobnosť spoločnosti Automated Packaging Systems na trhoch

 • Potravinárstvo
 • Zdravotníctvo/stomatológia/farmaceutický priemysel
 • Zásielkový obchod
 • Vojenský a letecký priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechnika a elektronika
 • Technické vybavenie
 • Spotrebiče
 • Inštalatérstvo a vykurovanie
 • Hobby, remeselné a darčekové predmety
 • Šperky
 • Kozmetika, zdravie a krása
 • Materiály pre domáce zvieratá a veterinárov
 • Priemyselné čistenie
Naše vrecia a ochranné baliace materiály

Balíčky autobag typu bags-on-a-roll (vrecúška na rolke)

Vyrábame naše vlastné vrecia a ochranné baliace materiály, ktoré musia spĺňať najvyššie štandardy kvality. K dispozícii je široká škála fólií, od štandardného polyetylénu až po lisované fólie ako aj environmentálne prijateľné obalové fólie.

Naše vlastné 8-farebné potlačové zariadenie zabezpečuje maximálny štandard profesionálnej prezentácie vašej značky a zvyšuje maloobchodnú a prezentačnú atraktivitu. V deviatich výrobných závodoch vyrábame viac vriec natočených na rolkách než všetci naši konkurenti dohromady a zabezpečujeme našim zákazníkom konštantnú dodávku vysokokvalitných vrecovacích materiálov, ktoré zodpovedajú ich systémovým požiadavkám.

Celosvetová podpora predaja a servisu

Technik pre servis v teréneAutomated Packaging Systems poskytuje podporu pre svoje výrobky a služby prostredníctvom zákazníckej podpory na svetovej úrovni. Zabezpečujeme celosvetovú sieť nami vyškolených servisných technikov, ako aj telefonickú technickú podporu, skúsených zástupcov pre služby zákazníkov, technikov pre strojové aplikácie a programy pre vzdelávanie zákazníkov.

Svetová jednotka v oblasti vrecovacích systémov už 50 rokov

Spoločnosť Automated Packaging Systems je pôvodným autorom vrecovacích strojov Autobag® a vriec natočených na rolkách. Sme jedinou spoločnosťou, ktorá vyrába vrecia na rolkách Autobag®, špeciálne vrecia SidePouch® a ochranné obaly AirPouch®. Okrem toho tiež vyrábame širokú škálu vrecovacích zariadení a baliacich systémov.

Naše produkty zahŕňajú

Stroje na automatické balenie autobag

 • Ručné, poloautomatické a plne automatické vrecovacie zariadenia Autobag®
 • Vrecovacie systémy s vysokou produktivitou SidePouch®
 • Výplňové riešenia AirPouch® a ochranné obalové systémy
 • Tepelné potlačovacie stroje AutoLabel
 • Podávače, počítadlá, váhy a dopravníky
 • Vrecovacie materiály na báze širokého výberu fólií, hrúbok a iných možností, vrátane poštových vriec, uzatvárateľných vriec, vreciek, bezpečnostných perforácií, atď.
Naše skúsenosti

Pôsobnosť spoločnosti Automated Packaging Systems na trhoch

 • Potravinárstvo
 • Zdravotníctvo/stomatológia/farmaceutický priemysel
 • Zásielkový obchod
 • Vojenský a letecký priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechnika a elektronika
 • Technické vybavenie
 • Spotrebiče
 • Inštalatérstvo a vykurovanie
 • Hobby, remeselné a darčekové predmety
 • Šperky
 • Kozmetika, zdravie a krása
 • Materiály pre domáce zvieratá a veterinárov
 • Priemyselné čistenie
Naše vrecia a ochranné baliace materiály

Balíčky autobag typu bags-on-a-roll (vrecúška na rolke)

Vyrábame naše vlastné vrecia a ochranné baliace materiály, ktoré musia spĺňať najvyššie štandardy kvality. K dispozícii je široká škála fólií, od štandardného polyetylénu až po lisované fólie ako aj environmentálne prijateľné obalové fólie.

Naše vlastné 8-farebné potlačové zariadenie zabezpečuje maximálny štandard profesionálnej prezentácie vašej značky a zvyšuje maloobchodnú a prezentačnú atraktivitu. V deviatich výrobných závodoch vyrábame viac vriec natočených na rolkách než všetci naši konkurenti dohromady a zabezpečujeme našim zákazníkom konštantnú dodávku vysokokvalitných vrecovacích materiálov, ktoré zodpovedajú ich systémovým požiadavkám.

Celosvetová podpora predaja a servisu

Technik pre servis v teréneAutomated Packaging Systems poskytuje podporu pre svoje výrobky a služby prostredníctvom zákazníckej podpory na svetovej úrovni. Zabezpečujeme celosvetovú sieť nami vyškolených servisných technikov, ako aj telefonickú technickú podporu, skúsených zástupcov pre služby zákazníkov, technikov pre strojové aplikácie a programy pre vzdelávanie zákazníkov.

Globálne webové stránky

Our full website is currently available in six languages, with more being added soon. Please click on any of the international websites below for specific product information in these languages.

Kontaktujte nás

Headquartered in Streetsboro, Ohio, USA, Automated Packaging Systems is a global supplier with Manufacturing, Sales, Service and Distribution representatives located throughout North America, Europe, Asia, Australia and Latin America. We have sales and service representatives in your area; please contact us for local support.

*
*
*
*
*
*
*
Uprednostňovaný spôsob kontaktu:*